Tags : นครศรีธรรมราช

รุนแรงขึ้นทุกปี..คลื่นยักษ์กลืนวัดหน้าโกศหายกลายเป็นทะเล-กัดเซาะพื้นที่ชาวบ้านพร้อมถนนทางหลวงปากพนัง-หัวไทร

คลื่นยักษ์ซัดถล่มกัดเซาะถนนทางหลวง 4013 ปากพนัง –หัวไทร […]

5,780 views