ข่าว ทั้งหมด

ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการเสด็จแทนพระองค์

วันนี้(3 ต.ค. 59) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลา […]

667 views