เปิดจุดตรวจร่วม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558

เปิดอ่าน 3,776 views

DSC_0840_2

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดจุดตรวจร่วมบูรณาการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ตั้งเป้ามีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 5 ราย….

 

เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้(8 เม.ย.58) นายพินิจ  บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดจุดตรวจร่วมบูรณาการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558  ณ จุดตรวจตำรวจทางหลวงถนนสายเอเชีย (หมายเลข 41) หมู่ที่ 8 บ้านควนไม้แดง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดขึ้น อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ตำรวจทางหลวง หน่วยทหาร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด อำเภอทุ่งสง และอาสากู้ภัย เป็นต้น โดยได้นำแนวทางตามแผนบูรณาการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2558 รวม 7 วัน ใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” มาถือปฏิบัติและดำเนินการ  โดยมีการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดให้บริการในหมู่บ้านชุมชน เพื่อเป็นการสกัดกั้น ตักเตือนผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะ ให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น รวมจุดตรวจระดับอำเภอ จำนวน 38 จุด  มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีจุดบริการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกระจายในทุกพื้นที่โดยตั้งเป้าสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตไม่ให้เกิน 5 ราย ซึ่งเท่ากับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557

 

นายพินิจ  บุญเลิศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเครือข่าย ชุมชน อาสาสมัคร ได้ทุ่มเทในการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 สำหรับปีนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดเป้าสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตไม่ให้เกิน 5 ราย ดังนั้นจึงเน้นย้ำให้ทุกคนมีสติ มีวินัย มีน้ำใจ และส่งเสริมสงกรานต์สืบสานประเพณีของชาวนครฯไว้ให้ได้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

 

นายวันทา   ภุมรารสสุคนธ์  ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 สำนักงานขนส่งจังหวัด มีภารกิจในการบริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน รวมทั้งการดูแลด้านความมั่นคง โดยร่วมกับหน่วยทหารในการดูแลความปลอดภัยในสถานีขนส่งจำนวน 2 แห่ง คือ ที่นครศรีธรรมราช และ อำเภอทุ่งสง รวมทั้งการจัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนโดยร่วมกับบริษัทจำหน่ายรถยนต์ สถานตรวจสภาพรถเอกชน และสถาบันอาชีวะในพื้นที่ 7 สถาบัน นอกจากนี้ได้จัดชุดตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกคันก่อนออกจากสถานีขนส่ง โดยเฉพาะพนักงานขับรถต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์  และมีการสุ่มตรวจแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจร่วมฯ ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วง 7 วัน และที่สำคัญที่สุดคือการจัดชุดตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ โดยทำเป็นเครือข่ายร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อลดอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

พ.ต.อ.วันไชย  เอกพรพิชญ์  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชมีตัวเลขการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุติดอันดับ 5 ของประเทศ แต่ละเดือนมีผู้เสียชีวิตประมาณ 56 ราย เป็นตัวเลขที่สูงมาก สาเหตุมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซต์ไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด  ดังนั้นตำรวจภูธรจังหวัดจึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ และผู้ซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัย โดยเฉพาะในช่วง 7 วันของเทศกาลสงกรานต์ มีการตั้งจุดตรวจ หลักตลอด 24 ชั่วโมง 38 จุด โดยเฉพาะเส้นทางสายหลัก เช่น สายเอเชีย  สาย 401 สาย 408 เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 5 ราย อุบัติเหตุที่เกิดเป็นมอเตอร์ไซต์เกือบ  100 % ผู้เสียชีวิตไม่สวมหมวกนิรภัยทำให้สมองกระทบกระเทือน  สาเหตุเกิดจากขับรถเร็ว ขับรถขณะเมาสุรา และขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด และจากการสำรวจจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุขณะที่รถใช้ความเร็ว ทั้งทางตรง ทางร่วมทางแยก ทางโค้ง ทางลาดชัน และพื้นที่ชุมชนเมื่อปีที่ผ่านมา มีจำนวน 31 จุด ซึ่งปีนี้ทางตำรวจจะมีการตั้งด่านตรวจพิเศษก่อนถึงจุดเสี่ยงดังกล่าวทั้ง 31 จุด ซึ่งไม่นับรวมอยู่ใน 38 จุดตรวจหลัก เพื่อชะลอความเร็วของรถก่อนถึงจุดเสี่ยงดังกล่าว ในส่วนของตำรวจทางหลวงจะมีการตรวจจับความเร็วบนเส้นทางสายหลักด้วย 

 

นอกจากนี้สิ่งที่น่าห่วงคือจุดกลับรถเถื่อนต่าง ๆ ที่อยู่บนถนนสายหลักทั้งสามเส้นทาง จึงได้ขอความร่วมมือไปยังแขวงการทาง หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อขุดเจาะไม่ให้รถชนิดต่าง ๆ ใช้เป็นจุดกลับรถ  ส่วนเรื่องเมาต้องขอความร่วมมือไปยังผู้ขับรถทุกชนิดร่วมทั้งผู้โดยสารห้ามดื่มบนรถ ซึ่งทางตำรวจจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  รวมถึงการขอความร่วมมือไม่ให้มีการใช้รถกระบะ และรถบรรทุก 6 ล้อในการใช้ถังบรรทุกน้ำเล่นสงกรานต์ด้วย เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหมู่ที่รุนแรง อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีด้วย

 

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น