เชิญชวนประชาชนร่วมซื้อข้าวสารเพื่อลดค่าครองชีพครั้งที่ 2 จำนวน 8 แสนกิโลกรัม

เปิดอ่าน 3,176 views

rriccc

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชนร่วมซื้อข้าวสารเพื่อลดค่าครองชีพครั้งที่ 2  จำนวน 8 แสนกิโลกรัม…

 

นายอมร  วงศ์วรรณ  ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ คืนความสุขให้แก่ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2  ด้วยความร่วมมือกับสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพดี (ข้าวหอมปทุมธานี) ที่ปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม ราคา 100 บาท  มีเป้าหมายจำหน่ายข้าวสารทั้งหมด 2,000 ตัน หรือ 2 ล้านกิโลกรัม ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนได้กว่า 20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับราคาข้าวสารในท้องตลาดปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในภาวะราคายางพาราตกต่ำ และเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย

 

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในการจัดจำหน่ายข้าวสารดังกล่าว จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขอความร่วมมือจากเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง เป็นผู้รับข้าวสารไปจำหน่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่มีความต้องการได้ไม่เกินคนละ 50 กิโลกรัม หรือ 10 ถุง ดังนั้นประชาชนที่มีความสนใจจะซื้อข้าวสารเพื่อลดค่าครองชีพไปบริโภค สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่โดยด่วน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนื่องจากขณะนี้เหลือข้าวสารที่จำหน่ายเพียง 800,000 กิโลกรัมเท่านั้น

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 0 7535 6144 ต่อ 20 ..//

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข่าว HOT ประจำวัน