สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพิ่มจุดบริการแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งแก่ประชาชนทั่วเขตเทศบาลนครฯ

เปิดอ่าน 3,255 views

5644798456161

 

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เมื่อสิ้นฤดูฝนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะเดือนเมษายนจะมีอุณหภูมิสูงสุด ปริมาณน้ำฝนจะมีน้อยมากหรืออาจไม่มีฝนตกเลย ทำให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำสำหรับการเกษตรซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีพ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบอาชีพของประชาชน พื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ซึ่งมักประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร ก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างความเดือนร้อนในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพแก่ราษฏรโดยทั่วไป

 

ด้วยเหตุนี้ สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงดำเนินการช่วยเหลือประชาชน โดยการเพิ่มจุดบริการแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งแก่ประชาชนทั่วเขตเทศบาลนครฯ ซึ่งมีสถานที่ตั้งจุดรับน้ำดังต่อไปนี้

 

สถานที่ตั้งจุดรับน้ำ ขต 1

– ถนนศรีธรรมโศก ฝั่งทิศตะวันออก ใกล้กับซอยศรีธรรมโศก1

– ถนนศรีธรรมราช สามแยกฝั่งทิศตะวันตก ปากซอยวิบูลย์สุข

– ลานกีฬา ชุมชนหัวท่า ฝั่งทิศตะวันตก

– โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร อาคารเรียนอนุบาล

– โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ฝั่งทิศเหนือ

– โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ฝั่งทิศตะวันตก

– ซอยก้าวหน้าแยก 2 สนามตะกร้อ ชุมชนหัวถนนก้าวหน้า

– หมู่บ้านการเคหะ ซอย 2 ลานกีฬาชุมชน

 

 

สถานที่ตั้งจุดรับน้ำ ขต 2

–  ลานกีฬา สวนหย่อมหอไตร ใกล้วิทยาลัยศิลปะ

– ถนนศรีธรรมราช ฝั่งทิศตะวันออกตรงข้าม สำนักงานพื้นที่การประถมศึกษา เขต 1

– วัดบุญนารอบ

– โรงเรียนจรัสพิชากร

– วัดมุมป้อมใกล้ระฆัง

 

สถานที่ตั้งจุดรับน้ำ ขต 3

– สนามกีฬาท่าโพธิ์

ศูนย์ดับเพลิงคูขวาง – คลัง เขต1

วัดศรีทวี

– สนามเด็กเล่นชุมชนนิยมสุข

– วัดชะเมา – ตรงข้ามวัดใหญ่

– ศูนย์สาธารณสุขคูขวาง2 ตรงข้ามนครดีซี

– ที่ทำการชุมชนมะขามชุม

– ลานกีฬาชุมชนบางงัน

 

สถานที่ตั้งจุดรับน้ำ ขต 4

– หน้าหมู่บ้านเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว

– หน้าโรงเรียนนครอาชีวะ

– สถานีขนส่ง

– ข้างโรงแรม เจ.วี.

– หน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

– มัสยิดทุ่งจีน

– ลานกีฬาหน้าสถานีรถไฟ เขตสะพานยาว (หน้าซอย 6)

– สาธารณสุขจังหวัด

 

โรงกรองประตูชัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการแจกจ่ายน้ำประปาเป็นเวลา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป

 

 

ช่วงเช้า เวลา 06.00 น. – 09.00 น. และ ช่วงเย็น เวลา 16.30 น. – 18.00 น.

 

นอกจากนี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการรื้อทำความสะอาดบ่อน้ำส่วนบุคคล เพื่อนำน้ำไปให้บริการประชาชนในภาวะวิกฤตภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

 

 

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเตรียมภาชนะรองรับและสำรองน้ำไว้ใช้ และขอให้ช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร. 075-342880 – 120 และ 121

ร่วมแสดงความคิดเห็น