สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่น

เปิดอ่าน 4,369 views

78637532475227

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายเดชสิทธิ์ ลี่ดำรงวัฒนากุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ซึ่งรับผิดชอบประชาชนในพื้นที่และสำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดูแลเรื่องน้ำประปาขุ่น

 

 

โดยเฉพาะพื้นที่ เขต 1 และ เขต 2 พบว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาน้ำประปาในเขตเทศบาลนครฯเกิดปัญหาน้ำขุ่นจากโรงกรองน้ำประตูชัย เนื่องจาก กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าดี หมู่ที่ 3,6 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่รถแม็คโครในการขุดคลองให้ลึกขึ้นและทำตลิ่งป้องกันปัญหาการลุกล้ำเขตคลอง เพื่อที่จะกักเก็บน้ำได้มากขึ้นในอนาคต

 

ซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวนครศรีธรรมราชในชุมชนเมือง จึงทำให้น้ำที่ไหลเข้าโรงกรองประตูชัยขุ่นมาก ซึ่งทางสำนักประปาได้เข้าไปแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยการได้เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น และได้กำหนดแนวทางป้องกันร่วมกัน 3 ฝ่าย มี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นและ ช่างโยธากรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำขุ่นดังนี้ ทำตลิ่งคันดินเพื่อให้เครื่องจักรขนาดใหญ่ทำงานได้โดยไม่ต้องลงไปในลำคลอง และป้องน้ำเป็นแนวผันน้ำเพื่อให้น้ำผ่านเข้าโรงกรองประตูชัยโดยระดับความขุ่นลดลง

 

จากนี้ผู้รับเหมาได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อตกลง ทำให้น้ำประปาในเขตเทศบาลใสขึ้นตามลำดับ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานี้ประมาณ 2 วัน

 

7864534324452

7836527242452

786758724524

 

 

สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น