ผู้ว่าฯ นำข้าราชการ ประชาชน ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ

เปิดอ่าน 3,915 views

DSC_0819_2

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการ ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

 

 

วันนี้(2 เม.ย.58) เวลา 07.00 น. ที่ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร/รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 ธรรมยุติ เป็นประธานสงฆ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชน ซึ่งพร้อมใจกันใส่เสื้อสีม่วงร่วมทำบุญตักรบาตรอย่างพร้อมเพรียง

 

นอกจากนี้วันนี้(2 เม.ย.58) เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558 หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ อาทิ เช่น

 

เวลา 09.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการ “ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ณ วัดบุญนารอบ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

 

เวลา 10.00 น.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีเปิดเดินเครื่องสีข้าวโรงสีข้าวตำบลป่าระกำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงสีข้าวชุมชนตำบลป่าระกำ ม.3 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง

 

เวลา 13.00 น. มูลนิธิชื่นฤทัยในธรรม สำนึกรัก บ้านเกิดนครศรีฯ จัดพิธีอุปสมบทหมู่และบวชชีพราหมณ์ฯ เนื่องในวโรกาสสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระชนมายุ 5 รอบ ณ มูลนิธิชื่นฤทัยในธรรม สำนึกรัก บ้านเกิดนครศรีฯ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช

 

เวลา 13.00 น. วัดสุชน จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2558 ณ วัดสุชน ม.8 ต.ทุ่งใส อ.สิชล

 

เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาลิมพระเกียรติฯ ณ ป่าพรุบ้านควนเงิน ต.บ้านตูล อ.ชะอวด

 

เวลา 15.30 น. คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง นครศรีธรรมราช

 

และเวลา 18.30 น. จัดพิธีถวายพานพุ่ม กล่าวถวายพระพร ในงานชาวนครศรีธรรมราชร่วมใจภักดิ์ อนุรักษ์ มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น

 

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น