ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เปิดอ่าน 5,315 views

014445124647912

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำอาหารประกอบเลี้ยงผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 …

 

 

วันนี้(1 เม.ย.58) ที่เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหารประจำจังหวัด นายอำเภอพระพรหม และผู้เกี่ยวข้อง นำอาหารประกอบเลี้ยงไปจัดเลี้ยงผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การแผนปฏิบัติการ “นครศรีธรรมราชโมเดล” ซึ่งเป็นปฏิบัติการจู่โจมเข้าตรวจค้นภายในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีศูนย์กลางการสั่งจำหน่ายมาจากเรือนจำ     ส่งผลให้การแก้ปัญหา ยาเสพติดจากเรือนจำลดลงส่งผลให้การแพร่ระบาดลดลงอย่างต่อเนื่องและเป็นการตัดวงจรการค้ายาเสพติด ก่อนที่กรมราชทัณฑ์จะนำแนวทางการปฏิบัติการดังกล่าวไปใช้เพื่อการปราบปรามยาเสพติดไปทั่วประเทศ

 

 

นายโสภณ ยิ้มปรีชา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ภายหลังการนำปฏิบัติการ
“นครศรีธรรมราชโมเดล” มาใช้ส่งผลให้การปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชคลี่คลายและเบาบางลง แต่อย่างไรก็ตามทางเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงเดินหน้าออกปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในเรือนจำกลางอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถจับกุมและสกัดกั้นการกระทำผิดได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

 

 

สำหรับเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีผู้ต้องขัง จำนวนทั้งสิ้น 7,075 คน แบ่งเป็นนักโทษชาย จำนวน 6,215 คน และนักโทษหญิง จำนวน 767 คน และเป็นนักโทษที่ต้องขัง ณ เรือนจำชั่วคราวเขาหมาก อีกจำนวน 93 คน

 

845611321321321

8484512313213

845632131456

อุไรวรรณ/ข่าว
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 เมษายน 2558

ร่วมแสดงความคิดเห็น