นครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายราชสดุดี ในงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เนื่องในวันจักรี

เปิดอ่าน 3,625 views

DSC_5935_2

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายราชสดุดี ในงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์…

 
วันนี้( 6 เมษายน 2558) ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาด และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด ประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์  ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการปกปักรักษาเอกราชของชาติมาได้จนทุกวันนี้ โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาของพระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป  พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สดของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ และกล่าวคำถวายอาศีรวาทราชสดุดี หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

 

 

และโอกาสนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีมอบเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2557 ระดับจังหวัดอีกด้วย

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น