โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของจังหวัดลำปาง

เปิดอ่าน 3,139 views

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของจังหวัดลำปาง
กิจกรรม : เสริมสร้างจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
“จัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี 2561”

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กำหนดจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พบกับการแสดงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่แห่งวีรกษัตริย์ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”ประกอบแสง สี เสียง โดยนักแสดงกิตติมศักดิ์ พันเอก วันชนะ สวัสดี รับบทเป็นพระนเรศวรมหาราช และ นางสาวจงกลณี สถิรอัศวนันท์ รับบทเป็นพระสุพรรณกัลยา รวมทั้งนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา กว่า 100 คน และช้าง ม้า จากวังช้างอยุธยาแลเพนียด ฉากเนื้อหาการแสดง จะมีความเกี่ยวพันธ์ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับจังหวัดลำปาง ตามประวัติศาสตร์พระองค์ทรงตรัสต่อเจ้าเมืองเขลางค์นครว่า
“เขลางค์นครคู่สุราลัย ทั้งพงไพรทัศนาอยู่อาศัย จงเจริญรุ่งผลทวีสุขที่ใจ จงเกรียงไกรสุขสันต์นิรันดร” นอกจากนี้ยังมีฉากที่สำคัญ อาทิ ฉากยุทธหัตถี ฉากพระแสงดาบคาบค่าย และฉากสำคัญอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของจังหวัดลำปาง เสริมสร้างจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้ประชาชนตระหนักรู้สำนึกรักหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิด รับทราบวีระกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์นักรบไทย ที่มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เสียสละเพื่อชาติ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ให้ประชาชนเกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ตลอดจนเป็นการเทิดพระเกียรติในพระมหาวีกรรมอันหาญกล้า เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ซึ่งมีการจัดงานเป็นประจำทุกปี รับชมฟรีตลอดงาน! สอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง 054-265011 ภายใต้การกำกับดูแลของนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรรินทร์ , นายสุรพล บุรินทร์ทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายสมเกียรติ ตันตระกูล ปลัดจังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข่าว HOT ประจำวัน