โครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2560

เปิดอ่าน 3,669 views

โครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2560
กิจกรรมลานวัฒนธรรม ณ บริเวณศูนย์ท่องเที่ยว (ศาลากลางหลังเก่า)
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ของทุกเดือน
กิจกรรมภายในงานพบกับการแสดงวัฒนธรรม ศิลปะพื้นบ้าน
ชมและชิม ของอร่อย ตลาดนัดย้อยยุค การจำลองวิถีชีวิตสมัยอโยธยา
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

เริ่ม 25 มี.ค.60 – 10 ก.ย.60

จัดโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น