เปิดรักษาผู้ป่วยแล้ว..ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เปิดอ่าน 3,271 views

1475760230

วันนี้(6 ต.ค.59) เวลา 08.30 น. นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะร่วมให้การต้อนรับ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีผู้ป่วยโรคหัวใจเฉลี่ยปีละ 5,000 – 6,000 คน ที่ต้องรอการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมปีละกว่า 1,000 คน ทำให้อัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 1 ในภาคใต้ตอนบน

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์รักษาโรคหัวใจแบบครบวงจร เพิ่มอีก 1 แห่งในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ภาคใต้ตอนบน

ทั้งการรักษาโดยการผ่าตัดและไม่ผ่าตัด สามารถให้บริการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ เดินสายพานฟื้นฟูสมรรถภาพก่อนและหลังการผ่าตัด สามารถลดอัตราการส่งต่อผู้ป่วยได้เดือนละ 100 ราย

14757602303

โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลตรัง และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัด

ปัจจุบันสามารถผ่าตัดที่เป็นผลสำเร็จ ในการทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ 8 คน เปลี่ยนลิ้นหัวใจและปิดรูรั่วผนังหัวใจ 12 คน ซึ่งผู้ป่วยทุกรายหลังการผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน

นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการตรวจสวนหัวใจ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และผ่านการประเมินเป็นห้องตรวจสวนหัวใจระดับ 1

ปัจจุบันมีผู้มารับบริการแล้ว 117 คน ได้แก่ การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเพื่อการวินิจฉัย/ผ่าตัด ขยายหลอดเลือดหัวใจ และใส่เครื่องพยุงหัวใจ พร้อมทั้งได้พัฒนาและสนับสนุนให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ และเครือข่ายให้ยาวาร์ฟาริน จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตได้สูงขึ้น

ทั้งนี้ ยังได้จัดบริการเชิงรุกโดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ เพื่อลดอัตราความพิการและอัตราการเสียชีวิตของประชาชนด้วย

14757602302 14757602304

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข่าว HOT ประจำวัน