ห้องน้ำ-ห้องส้วม ก็ต้องใส่ใจเรื่องฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 3,724 views

b07

พูดถึงเรื่องฮวงจุ้ยในบ้านหลาย คนอาจละเลย “ห้องน้ำ” ถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้ห้องอื่นๆ ในบ้านและเป็นจุดเสียที่ต้องระวัง ตำแหน่งห้องน้ำในบ้านหากวางตำแหน่งไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อบทบาท โชคลาภ และสภาพความเป็นอยู่ของคนในบ้าน 

ในทางฮวงจุ้ยนั้นจุดที่สำคัญของบ้านได้แก่ ประตูบ้าน เป็นตัวรับโชคลาภ ห้องต่างๆ ในบ้านมีการกำหนดบทบาท ไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขก ห้องครัวที่มีบทบาทคือความอุดมสมบูรณ์ ในทางฮวงจุ้ยนั้นห้องน้ำก็มีบทบาทที่สำคัญเช่นกัน เนื่องจากเป็นห้องที่มีไว้ชำระล้างสิ่งสกปรก หากเราวางตำแหน่งห้องน้ำผิดทิศทางก็อาจส่งผลเรื่องการเงิน โชคลาภ เช่น ตั้งห้องน้ำไว้ในตำแหน่งโชคลาภ แล้วกดน้ำทิ้งทุกวัน ก็จะส่งผลที่ไม่ดีได้

1. ห้องน้ำไม่ควรตั้งอยู่ใกล้ประตูทางเข้าบ้าน ประตูบ้านนั้นเป็นตัวรับพลังงานที่ดี หากห้องน้ำอยู่ใกล้ประตูบ้านมากเกินไป จะเป็นตัวดูดกระแสโชคลาภเข้าที่ห้องน้ำและไหลออกไปทั้งหมด ประตูบ้านกับประตูห้องน้ำไม่ควรเล็งรับกัน นัยหนึ่งอาจเรียกว่าการเงินไหลเข้าส้วม หาเงินได้ไม่พอใช้ ใครอยู่บ้านหรือคอนโดที่มีตำแหน่งห้องน้ำในลักษณะดังกล่าว วิธีแก้ไขเบื้องต้นคืออย่าหันหน้าชนกับประตูบ้านโดยตรง หรือปิดประตูห้องน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน

2. วางตำแหน่งห้องน้ำในส่วนที่มีพลังงานไม่ดี ศาสตร์ฮวงจุ้ยโบราณกล่าวว่าห้องน้ำเป็นพลังงานสกปรก ซินแสมักเลือกวางตำแหน่งห้องน้ำให้ตรงกับจุดที่มีพลังงานที่ไม่ดี เพื่อให้มีสภาวะการไหลออก นำพาพลังงานที่ไม่ดีออกไป

3. ไม่ควรหันหัวชักโครก อ่างล้างหน้า หรือฝักบัว ให้ชนกับหัวเตียง เนื่องจากเมื่อมีการใช้งานหรือกดน้ำที่ชักโครกจะเกิดเสียงและรบกวนการนอนของผู้ที่หันหัวเตียงเข้าหาห้องน้ำ

4. ควรวางตำแหน่งห้องน้ำใกล้ผนังด้านนอกบ้าน หรือมีแสงสว่างเพียงพอ ห้องน้ำควรอยู่ในตำแหน่งที่มีอากาศถ่ายเท หากไม่มีหน้าต่างหรือแสงแดดส่องไม่ถึงจะทำให้ยิ่งมีความชื้นสูง เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ทำให้คนในบ้านสุขภาพไม่ดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น