หวั่นพระบรมธาตุฯ นครศรีฯ ถูกตีตกพิจารณามรดกโลก เหตุจัดทำเอกสารล่าช้า

เปิดอ่าน 2,635 views

255440

 

นครศรีธรรมราช – หลายฝ่ายต่างวิตกอย่างหนักหลังมีความล่าช้า และผิดแบบแผนในการจัดทำเอกสารความสำคัญเพื่อเสนอพระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช สู่การเป็นมรดกโลก หวั่นส่งผลให้ถูกตีตกในการพิจารณาครั้งสุดท้าย ขณะที่การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขตแกนหลักมีความคืบหน้าไปมาก…

 

 

 

วันนี้ (21 เม.ย.) ที่ จ.นครศรีธรรมราช ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพพื้นที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช กำลังถูกเร่งปรับภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ “คอร์โซน” หรือเขตแกนหลักในการเข้าสู่การเป็นมรดกโลกขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรี ธรรมราช หลังจากถูกขึ้นบัญชีรอการประกาศเป็นมรดกโลกของยูเนสโก โดยเน้นความเป็นดั้งเดิม รวมทั้งการรื้อถอนอาคาร และย้ายรูปเคารพที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานออกไปก่อน เพื่อให้สอดรับต่อหลักเกณฑ์ในการเป็นมรดกโลก

 

 

ขณะเดียวกัน ส่วนสำคัญผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายกำลังวิตก คือ การจัดทำเอกสารความสำคัญขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เพื่อการเป็นมรดกโลก เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กำลังมีความล่าช้า โดยก่อนหน้ามีการส่งร่างไปแล้วแต่พบว่ามีการจัดทำที่ไม่ตรงกับแบบแผน และหลักการสำคัญ ไม่สอดคล้องต่อการพิจารณาประกาศแหล่งมรดกโลก จึงถูกส่งกลับมาให้มีการแก้ไขแต่ยังคงมีความล่าช้า ขณะที่เอกสารภาษาต่างประเทศยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

 

 

ขณะนี้จึงส่งผลกระทบต่อการพิจารณาของคณะกรรมการของประเทศไทย เพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมชุดใหญ่ยูเนสโก ที่จะพิจารณาในปลายปีนี้ จนไปถึงช่วงต้นปีหน้า ซึ่งหากยังไม่เร่งรัดดำเนินการแก้ไขหรือ ยังยืนยันร่างเดิมโอกาสที่จะถูกตีตกจากการเป็นมรดกโลกสูงมากแม้ว่าจะถูกขึ้น บัญชีรอการประกาศแล้วก็ตาม และเมื่อถูกตีตกแล้วจะถูกตัดสิทธิไม่สามารถเสนอเข้าสู่การเป็นมรดกโลกได้อีก เลย

 

 

 

 

manageronline..com

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข่าว HOT ประจำวัน