สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

เปิดอ่าน 3,869 views

thumbnail_5

สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรชินนสาสมาธิ

วันนี้ (6 มิถุนายน 2559) ที่สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเกษม เงินหนู รองผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรชินนสาสมาธิ แก่ผู้ต้องขัง สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม และครู อาจารย์จากสถาบันพลังจิตตานุภาพเข้าร่วมในพิธีเปิด

สำหรับการจัดอบรมจัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรชินนสาสมาธิเป็นโครงการที่กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดทำโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องกักขังได้ พัฒนาระบบจิตใจด้วยการเรียน และการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้ทราบถึงการปฏิบัติสมาธิแบบง่าย ๆ แต่ได้ผลเร็ว คลายเครียด มีสติ และสามารถควบคุมอารมณ์ และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยจัดให้มีอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องกักขัง ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 รวม 5 วัน ซึ่งแต่ละวันจะกิจกรรม การบรรยายธรรม การเดินจงกรม และนั่งสมาธิ เป็นการขัดเกลาด้านจิตใจ ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยให้เป็นคนดีของสังคม และไม่ไปกระทำความผิดซ้ำหลังพ้นโทษ

นายเกษม เงินหนู รองผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การอบรมโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องกักขัง หลักสูตรชินนสาสมาธิ ยังเป็น 1 ใน 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ด้วย ก้าวที่ 1 คือ การปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ ก้าวที่ 2 การจัดระเบียบเรือนจำ ก้าวที่ 3 การฝึกวินัยผู้ต้องขัง ก้าวที่ 4 การพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธิ และก้าวที่ 5 การสร้างการยอมรับจากสังคม สำหรับการอบรมในวันนี้ เป็นก้าวที่ 4 และที่ 5 โดยโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรชินนสาสมาธิ เป็นการใช้สมาธิในการอบรม เพื่อให้ผู้ต้องกักขัง มีสติในการครองตนระหว่างต้องกักขัง สำหรับอยู่ร่วมกันและมีสติยั้งคิดในการทำความดีเมื่อพ้นโทษไปอยู่กับครอบครัว สังคมต่อไปในอนาคต ส่วนก้าวที่ 5 เป็นการสร้างการยอมรับจากสังคม เน้นการสร้างการยอมรับจากประชาชน ผ่านสื่อต่างๆ โดยเชิญสื่อมวลชนในพื้นที่ ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์แพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างการยอมรับจากประชาชนอย่างถูกต้อง และเกิดการยอมรับผู้พ้นโทษ รวมทั้งปลูกฝังความเชื่อความศรัทธา ทำให้เกิดทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง

พรรณี กลสามัญ/ภาพข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

thumbnail_3 thumbnail_4 thumbnail_5 thumbnail_IMG_7656 thumbnail_IMG_7727

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข่าว HOT ประจำวัน