รองนายก ฯลงพื้นที่ปากพนังรับข้อเสนอแก้ปัญหา“โฉนดทะเล”

วันที่ 23 ธันวาคม 2016
1,988 views

15591091_1193994823969511_346499372457869599_o

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปากพนังติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการก่อสร้างแนวคันกั้นคลื่น-รวมทั้งการเยี่ยมยาปัญหาที่ดินของชาวบ้านที่ถูกคลื่นกัดเซาะรวม 1,500 ไร่ –ชี้ 2 แนวทางการช่วยเหลือโฉนดทะเลประกอบด้วยการจ่ายเงินชดเชย และจัดหาที่ดินใหม่ให้ทดแทน

(21 ธ.ค.) ที่ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 5 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พล.ร. อ ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ยังมีนายสมเกียรติ ทิศนุ่น ประธานชมรมคนลุ่มน้ำพึ่งพาตนเอง พร้อมคณะกรรมการชมรม ฯได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือขอบคุณ พล.อ.อ ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และ คสช. ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสร้างแนวคันกั้นคลื่นตลอดแนวชายฝั่ง อ.ปากพนัง รวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องโฉนดทะเล ที่ชาวบ้านเรียกร้องขอความช่วยเหลือต่อเนื่องเกือบ 40 ปี แต่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจังเป็นรูปธรรม เพิ่งมาได้รับการช่วยเหลือในสมัยรัฐบาลนี้ โดยเฉพาะหลังจากที่ พล.อ.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่ประสบภัยคลื่นยักษ์พัดถล่มเมื่อเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา

พล.ร.อ ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในพื้นที่ อ.ปากพนัง นอกจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งแล้ว ยังมีปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาคลื่นพัดถล่มกัดเซาะตลอดแนวชายฝั่งอย่างรุนแรงต่อเนื่องหลายสิบปี ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนที่ดินตามเอกสรสิทธิ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของทะเล จนมีคำที่เรียกกันว่า “โฉนดทะเล” หลังจากตนเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเมื่อเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา ได้นำปัญหาและแนวทางการแก้ไขเสนอต่อรัฐบาลจนมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุดติดตามแก้ไขปัญหา ทราบว่ามีการอนุมัติงบประมาณทั้งงบปกติ และงบกลางลงมาก่อสร้างแนวคนกั้นคลื่นแบบแหมตะลุมพุกโมเดล ตามที่ประชาชนเสนอ นอกจากนี้ยังมีงบพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดำเนินการแล้วในระยะทางกว่า 17.2 กม. ซึ่งตนจะกลับไปตรวจสอบติดตามในรายละเอียดต่อไป

ส่วนเรื่องโฉนดทะเลทราบว่ามีการรวบรวมข้อมูลที่ดินของประชาชนที่ถูกคลื่นพัดกัดเซาะหายไปเกือบ 1,500 ไร่ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนวทางการเยี่ยวยาช่วยเหลือ 2 แนวทางคือ 1.ให้รัฐบาลจ่ายเป็นเงินชดเชยให้กับเจ้าของที่ดินโฉนดทะเล และ 2.ให้จัดหาที่ดินแห่งใหม่ให้กับเจ้าของที่ดินแทนที่ดินโฉนดทะเล ตนรับปากว่านำเรื่อวนี้เสนอต่อรัฐบาลเพื่อหาข้อสรุปในแนวทางการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รองนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำในที่สุด.

15591400_1193994830636177_1083581420777105045_o 15625746_1193994697302857_3520825736056787816_o 15626176_1193994677302859_4922216660592983554_o 15626500_1193994813969512_1089717234495569178_o 15676154_1193994687302858_4803312409689330939_o 15676413_1193994700636190_4185731193333973307_o

เครดิต : ไพฑูรย์ อินทศิลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รองนายก ฯลงพื้นที่ปากพนังรับข้อเสนอแก้ปัญหา“โฉนดทะเล”