ประชุมเตรียมพร้อม ต้อนรับนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าเมืองคอนคนใหม่

เปิดอ่าน 3,796 views

14744401873

วันนี้(21 ก.ย. 59) ที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานร่วมหารือกิจกรรมรับ-ส่งพ่อเมือง และการทำบุญประจำปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนกระทรวงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมหารือพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการหารือดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมเนื่องจากนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะพ้นจากตำแหน่งจากการเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559

และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

และนายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการบริหารอีกครั้งของจังหวัดนครศรีธรรมราช เบื้องต้นที่ประชุมได้ร่วมหารือถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความประทับใจแก่ทุกฝ่าย โดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันบูรณาการกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวและอัตลักษณ์ของเมืองนคร

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า มีกำหนดเดินทางออกจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 29 กันยายน 2559 และนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะเดินทางมาถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 กันยายน 2559

ขณะที่นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำหนดเดินทางไปดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในวันที่ 2 ตุลาคม 2559

นอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีกำหนดจะประกอบพิธีทำบุญประจำปี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ด้วย จึงขอเชิญพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช และผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ข้างต้นพร้อมเพรียงกัน

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

14744401872 1474440187

ร่วมแสดงความคิดเห็น