น้องมะปรางค์”คว้ามงกุฎ Miss Southern Thailand 2015 ในการจัดงาน “มหกรรม SMEs ของดีภาคใต้ ปี 2

เปิดอ่าน 5,242 views

“น้องมะปรางค์”คว้ามงกุฎ Miss Southern Thailand 2015 ในการจัดงาน “มหกรรม SMEs ของดีภาคใต้ ปี 2 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME และหอการค้าไทย โดยมอบหมายให้หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

น้องมะปราง,miss southern(4 ก.ค.) นางสาววาริน ชินวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME และหอการค้าไทย ได้มอบหมายให้หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงาน “มหกรรม SMEs ของดีภาคใต้ ปี 2 ขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ณ ลานวัฒนธรรมราชพฤกษ์ไนท์พลาซ่า โดยภายในงานมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ การออกบูทแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ต่างๆ การประกวดและจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs

การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และการกระจายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ อันจะเป็นการสร้างความเจริญเติบโต และก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายวิสาหกิจ รวมถึงการแสดงออกซึ่งความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำวัตถุดิบ ภูมิปัญญา และทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม และได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

นอกจากนี้กิจกรรมที่ได้รับความสนใจสูงสุดคือการจัดประกวด Miss Southern Thailand 2015 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนสาวงามที่มีความโดดเด่นและเพียบพร้อมด้วยความสามารถให้เข้ารับตำแหน่งมิสเซาท์เทิร์น ไทยแลนด์ 2015 ออกปฏิบัติงานเพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหอการค้าต่อไป

Miss Southern นครศรีธรรมราช หอการค้าสำหรับผลการประกวด Miss Southern Thailand 2015 ในงาน มหกรรม SMEs ของดีภาคภาคใต้ ปี 2 Miss Southern Thailand 2015 เมื่อคืนวันที่ 3 ก.ค.2558 ที่ผ่านมา ผู้ที่คว้าตำแหน่ง Miss Southern Thailand 2015ได้แก่ หมายเลข 27 นางสาวณิชานันท์ สุทธิชยาพิพัฒน์ หรือน้องมะปรางค์ รับเงินรางวัล 100,000 บาท มงกุฎและสายสะพาย และยังคว้ารางวัลนางงามผิวสวย รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมรางวัลขวัญสื่อมวลชนอีก 1 รางวัลรับเงินสดอีก 10,000 บาท รางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่หมายเลข 19 นางสาวณัฐชา มุสิกเจียรนันท์ หรือน้องแพรว รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 6 นางสาวสุดาภรณ์ วงศาศิริพัฒน์ หรือน้องแอม รับเงินรางวัล 30,000 พร้อมรางวัลสาวงามหุ่นสวยรับเงินรางวัลอีก 5,000 บาท

ส่วนรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 18 นางสาวชลดา ปานสีนุ่น น้องเอ๋ และหมายเลข 2 นางสาวศิริลักษณ์ รณการ หรือน้องเชอร์รี่ รับเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท ในขณะที่หมายเลข 1 นางสาวญาสุมินทร์ สงวนธิต หรือน้องข้าวฟ่าง คว้ารางวัลขวัญใจประชาชน รับเงินรางวัล 10,000 บาท.

ไพฑูรย์ อินทศิลา /กัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ /นครศรีธรรมราช
4 ก.ค. 2558

ร่วมแสดงความคิดเห็น