นครศรีธรรมราช เตรียมจัดแข่งขันวิ่ง “วิ่งแลเล มาราธอน กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ”

เปิดอ่าน 1,920 views

DSC_0926_2

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ อำเภอปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งแลเล มาราธอน กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ (Marathon Gulf of Thailand Championship) ภายใต้โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  17 กรกฎาคม 2559

 

วันนี้ (16 มิถุนายน 2559) ที่โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายดนัย  เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายชาคริต สังขนิตย์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์ นายอำเภอปากพนัง และ นายสุพจน์ หอมนุ่ม รองปลัดเทศบาลเมืองปากพนัง ร่วมกันแถลงความพร้อมการจัดแข่งขันวิ่งรายการวิ่งแลเล มาราธอน กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าว

 

นายดนัย  เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความโดดเด่นทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้ง เขา ป่า นา เล มีโครงการพระราชดำริ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานโดยมีพระบรมธาตุเป็นจุดศูนย์กลาง มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีอันดีและวิถีชีวิตของคนนครศรีธรรมราชที่ถือเป็นอีกเสน่ห์ที่ทำให้จังหวัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเสมอมา

 

ซึ่งการจัดการแข่งขันวิ่ง มาราธอน กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ ภายใต้โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ด้วยแนวคิดวิ่งแลเลที่จัดขึ้นโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬานครศรีธรรมราช ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลอมรวมจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายในการแข่งขัน เพื่อเป็นเวทีที่รวบรวมนักวิ่งทั้งมืออาชีพ สมัครเล่น และบุคคลทั่วไป ที่มีใจรักการออกกำลังกายและกีฬาได้มาแสดงขีดความสามารถและพละกำลังออกมาอย่างเต็มที่ พร้อม ๆไปกับการสัมผัส ประสบการณ์การวิ่งผสมผสานบรรยากาศธรรมชาติ วิถีและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด นครศรีธรรมราช นับเป็นอีกมิติใหม่ให้กับการแข่งขันครั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม วิ่งแลเล มาราธอน กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวงการกีฬาของไทยและทั่วทั้งภูมิภาค และยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายให้กับประชาชนในวงกว้างพร้อมกับสร้างโอกาสให้นักวิ่งทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์การวิ่งใหม่ ๆ บนเส้นทางที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สำคัญยังเป็นการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงการเปิดฤดูการท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยอย่างเป็นทางการและยังเอื้อให้เกิดการแวะพักในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การเปิดตลาดการท่องเที่ยว สนับสนุน ส่งเสริม และกระจายรายได้สู่ชุมชน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

 

นายชาคริต สังขนิตย์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า  การจัดการแข่งขัน มาราธอน กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ (Marathon Gulf of Thailand Championship) จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นกิจการรมส่งเสริมสนับสนุนการการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในพื้นที่ให้มากขึ้น  เนื่องจากเป็นรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดที่มีผลต่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ทั้งในส่วนของการจัดแข่งขันวิ่งมาราธอนและในส่วนของการประชาสัมพันธ์การแข่งขันที่สามารถนำไปสู่สายตาของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการแข่งขันเป็นอย่างดี โดยในปี 2559 นี้ได้กำหนดจัดการแข่งขันมาราธอน ภายใต้ชื่อ มาราธอน กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ (Marathon Gulf of Thailand Championship) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย ทั้งชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ทั้งนี้ ได้กำหนดการแข่งขันเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ มาราธอน ระยะทาง 42.195 กม. เส้นทางวิ่งเลียบทะเลอ่าวไทย ปากพนังหัวไทร เริ่มต้นจากศาลาประชาสันต์ กลับตัวบริเวณโครงการชลประทานน้ำเค็มเพื่อเลี้ยงกุ้งทะเลบ้านหน้าโกฐและกลับเข้าสู่เส้นชัย ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 15 กม. เริ่มต้นจากศาลาประชาสันต์ กลับตัวบริเวณป้ายยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลบางพระและกลับเข้าสู่เส้นชัย และประเภทฟันรัน ระยะทาง 3.5 กม. เริ่มต้นจากศาลาประชาสันต์ กลับตัวหน้าทางเข้าวัดบางฉนากและกลับเข้าสู่เส้นชัย  โดยมีการรับรายงานตัวในเวลา 20.00 น. ของวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ดังนั้นนักกีฬาทุกคนต้องพักค้างในพื้นที่อำเภอปากพนัง 1 คืน และเริ่มปล่อยตัวนักกีฬาประเภทมาราธอนตั้งแต่เวลา 03.00 น. จากนั้นปล่อยตัวมินิมาราธอน และฟันรันตามลำดับ

 

ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวด้วยว่า  นอกจากนี้ ยังได้ยกระดับมาตรฐานการวิ่งให้ทัดเทียมการวิ่งระดับโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยี ไทม์มิ่งชิฟ ผ่านอุปกรณ์ระบบจับเวลา “Bib Tag” ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นสากลในการแข่งวิ่งมาราธอนในต่างประเทศ Bib Tag จะทำงานเมื่อผู้ใช้ก้าวข้ามเส้น Start จนถึงเส้นชัย และระบบจะจับเวลาด้วยชิพภายในตัว Tag แยกออกไปตามประเภทและระยะทางของผู้แข่งขันแต่ละท่านอีกด้วย ซึ่งนำมาใช้เป็นครั้งแรกของภาคใต้  นอกจากนี้ตลอดเส้นทางการวิ่งยังจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่ง ทั้งจุดบริการรับน้ำดื่มและเกลือแร่ตลอดเส้นทาง และมีจุดรับฝากของ จุดบริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างเพียงพอ พร้อมกันนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬานครศรีธรรมราช ยังได้ดึง บอยพิษณุ นิ่มสกุลนักร้อง นักแสดง และพิธีกรที่มีชื่อเสียง ร่วมวิ่งเพื่อสร้างสีสันให้กับการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย  โดยการแข่งขันแข่งวิ่ง มาราธอน กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ กำหนดการจัดงานในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม  2559 ศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตั้งเป้าการรับสมัครในทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 1,000 คน  และเป็นที่น่ายินดีว่า ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเต็มจำนวนแล้ว ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 1,000 คนแรกได้รับเสื้อการแข่งขันทุกคน เช่นเดียวกับผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัล และอันดับที่ 1- 5 แต่ละประเภทจะได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลด้วย  ในส่วนของผู้ที่สนใจทั่วไปหลังจาก 1,000 คนแล้วสามารถเข้าร่วมแข่งขันเพื่อสร้างสถิติให้แก่ตัวเองได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเช่นกัน แต่จะไม่มีเสื้อแข่งขันและเหรียญรางวัลให้ แต่มีอาหารและน้ำดื่มไว้บริการอย่างเต็มที่เช่นกัน

นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิคงพันธุ์ นายอำเภอปากพนัง และ นายสุพจน์ หอมนุ่ม รองปลัดเทศบาลเมืองปากพนัง กล่าวว่า ทุกหน่วยงานในพื้นที่อำเภอปากพนังพร้อมให้ความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันมาราธอน กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ (Marathon Gulf of Thailand Championship) จังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ ทั้งในด้านการรักษาความสะอาดของสถานที่ต่าง ๆ  ด้านที่พัก ด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่พัก และตลอดเส้นทางการแข่งขัน รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว เช่น แหลมตะลุมพุก กังหันลม ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ เป็นต้น จึงขอให้นักกีฬาและผู้ติดตามได้มีความมั่นใจในมาตรการต่าง ๆ ที่ทางอำเภอเทศบาลเมืองปากพนัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมไว้

DSC_0910_2 DSC_0894_2 DSC_0881_2 DSC_0876_2

ร่วมแสดงความคิดเห็น