ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) อำนวยความสะดวกผู้โดยสารลดความคับคั่งช่วงปีใหม่

เปิดอ่าน 3,490 views

 ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการเพื่อลดความคับคั่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่หลังการปรับปรุงอาคารเสร็จไม่ทันตามกำหนดเวลา

560000000010801

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2553-2557) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 6.5 ล้านคนต่อปี เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี โดยได้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 และขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 นั้น ปัจจุบัน การดำเนินการยังไม่เสร็จเรียบร้อย และในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการ ทภก.จำนวนมาก ทำให้เกิดความคับคั่งภายในอาคารผู้โดยสาร ดังนั้น ทอท.จึงได้มีการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และบริหารจัดการการให้บริการในช่วงดังกล่าว ทั้งอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก.เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

560000000010802

   ด้าน นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ทอท.กล่าวว่า สำหรับการบริหารจัดการการให้บริการภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. เพื่อลดความคับคั่งภายในอาคาร ทภก.ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนมาตรการการรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) มาเป็นแบบ Terminal screening ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้โดยสารที่รอทำการเอกซเรย์สัมภาระบริเวณหน้าประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่ง ทภก.ได้จัดเจ้าหน้าที่จากโครงการ “HKT LOVE U, HKT TROUBLE SHOOTING และ HAPPY TO HELP” มาดูแลเพื่อคอยอำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ รวมทั้งได้ดำเนินการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางเพื่อประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ที่มาใช้บริการ ให้ทราบถึงช่องทางการเข้าสู่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

560000000010803

     ในส่วนของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงอาคาร ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการให้บริการ ทภก.จึงได้เพิ่มช่องทางเข้าอาคารผู้โดยสาร เป็น 2 ช่องทาง และขยายประตูทางเข้า ประตูทางออกบริเวณชานชาลาขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศให้มีความกว้างเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความสะดวก และลดความคับคั่งของผู้โดยสารบริเวณประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร รวมทั้งยังได้จัดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการด้วย

560000000010804

      นางมนฤดี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการดำเนินการเพื่อลดความคับคั่งภายในอาคารผู้โดยสารแล้ว ทภก.ยังได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่ขาออกภายในประเทศ โดยติดตั้งเต็นท์ผ้าใบเพื่ออำนวยความสะดวกบริเวณจุดรับ-ส่ง ผู้โดยสาร และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่ขาเข้าภายในประเทศ โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณแนวทางเดินผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ และรื้อถอนห้อง คสช. ห้องพยาบาล และห้องไปรษณีย์ ให้เป็นพื้นที่ Buffer Zone จุดรอรับผู้โดยสาร ตัวแทนโรงแรม และมัคคุเทศก์ รวมทั้งติดตั้งเต็นท์ผ้าใบ เพื่ออำนวยความสะดวกบริเวณจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร และปรับเปลี่ยนเส้นทางการเข้าสู่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ บริเวณทางเชื่อมจากอาคารจอดรถ 5 ชั้น ที่เชื่อมสู่บริเวณสำนักงานสายการบินชั้น 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ให้ประตูทางทิศเหนือใช้สำหรับเป็นทางออก ประตูทางทิศใต้ใช้สำหรับเป็นทางเข้าเพียงอย่างเดียว และปรับทิศทางบันไดเลื่อนบริเวณชั้นลอยขาเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

560000000010805

      โดยกำหนดให้บันไดเลื่อนทางทิศเหนือสำหรับลง และบันไดเลื่อนทางทิศใต้สำหรับขึ้น นอกจากนี้ ยังจัดรถ Airport Shuttle Bus รับ-ส่ง ภายในท่าอากาศยาน จากประตูทางเข้าหมายเลข 3 ชั้น 3 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ มายังชั้น 1 ขาออก อาคารผู้โดยสารภายประเทศ โดยให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง และรถตู้เวียนรับ-ส่งภายในท่าอากาศยาน จากอาคารจอดรถ 5 ชั้น มายังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งให้บริการทุก 10 นาที

560000000010806

        ด้านการจราจร ทภก.ได้ปรับปรุงเส้นทางจราจรเข้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยแบ่งช่องทางจราจรเป็น 3 ช่องทาง คือ เส้นทางผู้โดยสารขาเข้า เส้นทางผู้โดยสารขาออก เส้นทางแท็กซี่ลิมูซีน เพื่อลดความหนาแน่นบริเวณทางเข้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ พร้อมติดตั้งป้ายบอกระยะทางก่อนเข้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศด้วย

ที่มา – MGR Online

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข่าว HOT ประจำวัน