จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดอ่าน 3,605 views

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปี 2560 กิจกรรมลานวัฒนธรรม Ayuttaya Cultural Fair

 ณ ศาลากลางหลังเก่า เริ่ม 25 พฤษภาคม นี้

            ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาเที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เป็นจำนวนมาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นทุนเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์ โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ และพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และจัดกิจกรรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมในการแสดงนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนบริหารการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก ซึ่งจะมีศาลากลางหลังเก่าให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก

 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๐ กิจกรรมลานวัฒนธรรม ณ ศาลากลางหลังเก่า ภายในงานจะได้พบกับ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชมการสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน ,นิทรรศการ และชิมของอร่อย ตลาดย้อนยุค การจำลองวิถีชีวิตสมัยอโยธยา พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าสินค้าภูมิปัญญา จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาร่วมโครงการดังกล่าว ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ของทุกเดือน ระหว่างเวลา 13.00 น.- 20.00 น เริ่มตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2560 – 3 กันยายน 2560..

ร่วมแสดงความคิดเห็น