กำหนดแห่หมฺรับชิงหมฺรับทองคำพระราชทาน งานบุญสารทเดือนสิบฯ เมืองคอน

เปิดอ่าน 4,564 views

14720350654

กำหนดแห่หมฺรับชิงหมฺรับทองคำพระราชทาน งานบุญสารทเดือนสิบฯ เมืองคอน วันที่ 30 กันยายนนี้ // ตำรวจเข้ม ไม่อนุญาตให้เก็บค่าที่จอดรถบนไหล่ทางของถนนในงานปีนี้โดยเด็ดขาด

ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559

โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559 ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

โดยในส่วนของภาคราชการแบ่งกิจกรรมความรับผิดชอบเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมย้อนยุค กลุ่มสร้างสรรค์นันทนาการและกีฬา และกลุ่มอำนวยการ ประสานงาน ดูแลความสงบเรียบร้อย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในส่วนของกิจกรรมหลักที่สำคัญ คือการจัดประกวดหมฺรับและริ้วขบวนแห่หมฺรับ ชิงหมฺรับทองคำ พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น กำหนดจัดในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. โดยมีการปล่อยริ้วขบวนจากถนนราชดำเนินหน้าศาลาประดู่หก ไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

นอกจากนี้ในงานยังจัดให้มีการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช การออกสลากกาชาดการกุศล การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดตลาดย้อนยุค การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น

ทางด้านผู้แทนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ระบุว่า ปีนี้ทางตำรวจภูธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะไม่อนุญาตให้เก็บค่าที่จอดรถบนไหล่ทางของถนนทั้งในสวนสมเด็จฯและพื้นที่รอบนอกทุกกรณี หากมีผู้ฝ่าฝืนจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด

คนนครดอทคอม

14720346223 14720346224 14720346225 1472034622

ร่วมแสดงความคิดเห็น