Untitled Document
Untitled Document
| ติดต่อเรา

Untitled Document

ค้นหาข่าว
จองโรงแรม ที่พัก ห้องพัก ในตัวเมือง นครศรีธรรมราช ฟังวิทยุออนไลน์ชื่อดังของนครศรีธรรมราช นครทูเดย์เรดิโอ ส่งออนไลน์ไปทั่วโลก ด้วยดีเจคนใต้
:: กระชับไมตรี สานความสัมพันธ์ อบจ.นศ.ให้การต้อนรับคณะผู้นำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สตูล


วันนี้ (29 เมษายน 2553) เวลา 09.30 น. นายพิชัย บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้นำศาสนา ภายในจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้จัดโครงการประชุมเครือข่ายสุดยอดผู้นำ โดยได้คัดเลือกผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูลทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ในระหว่างวันที่ 27- 29 เมษายน 2553 การประชุมจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคของท้องถิ่นซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร การประสานงานและการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 29 เมษายน 2553

นายพิชัย บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บรรยาย เรื่อง “บทบาทผู้นำ อบจ.นครศรีธรรมราช กับหลักการบริหารงานอบจ.นครศรีธรรมราช” ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประโยชน์แก่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนด นโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการไว้ 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง, นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา,นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ, นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข, นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยึดหลักการบริหารแนวใหม่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการบริหารงาน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการและพนักงานในส่วนต่าง ๆ ในการนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช

สำหรับกระบวนการบริหารจัดการ ได้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การสมัยใหม่ที่ทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการ มีความคล่องตัว รวดเร็ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความสำคัญในการประกอบอาชีพ ด้านการท่องเที่ยว และสุขภาพอนามัยของประชาชน จะทำทันทีในการจัดตั้งกองการอาชีพ กองการท่องเที่ยวและการกีฬา และกองสาธารณสุข เพื่อยกระดับให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดน่าอยู่ที่สุด
อ่านครั้งที่ 2539 เขียนโดย : นายอักษร 29-04-2553 เวลา 17:35:52 น.ภาพที่เกี่ยวข้อง
 
 
Reggae Bar Nakhonsithammarat Thailand
 

เมืองคอนจัดวิวาห์ในม่ามเมฆ บนยอดเขาเหมน สูงจากระดับน้ำทะเล 1300 เมตร : [ 17-02-2558]
ถ่ายทอดสด AMC The Star kid contest 4th ณ สหไทยพลาซ่า ตลอดทั้งวัน(24-1-58) : [ 24-01-2558]
ส.ท.กลุ่มธรรมาภิบาล จับ เชาวน์วัศขึงพืดชำแหละยับกลางสภาเทศบาล ฯ : [ 17-02-2558]
ส.ท.นคร นครศรีธรรมราชเขต 4 หักดิบแถลงลาออกจากทีมเชาวน์วัศ : [ 17-02-2558]

 
Untitled Document
หน้าแรก ประวัติจังหวัดนคร ตราประจำจังหวัด นิสัยใจคอคนคอน ตารางเดินรถโดยสาร เบอร์โทรศัพท์สำคัญ แผนที่นครศรีธรรมราช การเดินทางสู่นครศรีฯ สถานที่ท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว โรงแรม-ที่พัก ร้านอาหาร ประเพณี-กิจกรรม
ประกาศซื้อ-ขาย เรื่องเล่าเมืองคอน บุคคลน่ารู้จัก บุคคลในประวัติศาสตร์ พากิน พาเที่ยว ไอดอลนครทูเดย์ ฟังเพลงออนไลน์ ฟังวิทยุออนไลน์ สมัครสมาชิก สมาชิกทั้งหมด กระดานสนทนา ติดต่อเรา ติดต่อโฆษณา
 
บันเทิง : ฟังเพลงออนไลน์ ฟังวิทยุออนไลน์ ไอดอลนครทูเดย์ หาเพื่อน
ท่องเที่ยว : พากิน พาเที่ยว ตารางเดินรถ การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม
นครทูเดย์กรุ๊ป : บางกอกอินเตอร์โฮสต์ | มอเตอร์ทูคาร์ | นคร.ทีวี | รับถ่ายภาพ-วิดีโอ(34แอ็คชั่น) | คอลลาริช-ทอปเท็น | สินค้าของชำร่วยจากนครฯ| บ้าน-ที่ดิน | induction heater | วัวชัน Bull99.com |
Online นครทูเดย์.คอม ชุมชนออนไลน์ของคนนคร
Contact webmaster : nakhontoday@hotmail.com
เยี่ยมชมลำดับที่

3 - 11- 2549

This Site best view for Internet Explorer 7,8 Browser
Untitled Document จองโรงแรม ขนอม นครศรีธรรมราช