Untitled Document
Untitled Document
| ติดต่อเรา

Untitled Document

ค้นหาข่าว
จองโรงแรม ที่พัก ห้องพัก ในตัวเมือง นครศรีธรรมราช ฟังวิทยุออนไลน์ชื่อดังของนครศรีธรรมราช นครทูเดย์เรดิโอ ส่งออนไลน์ไปทั่วโลก ด้วยดีเจคนใต้
:: ผู้ว่า ฯเมืองคอนจี้เร่งวางแผนบูรณาการ แก้ปัญหาบุกรุกตัดไม้ ต้นเหตุน้ำป่าทะลักดินไลด์ น้ำท่วมหนัก


ผู้ว่า ฯเมืองคอนจี้เร่งวางแผนบูรณาการแก้ปัญหาบุกรุกตัดไม้-ต้นเหตุน้ำป่าทะลักดินไลด์น้ำท่วมหนัก เห็นตัวเลขถึงร้องจ๊ากตั้งเป้าเหลือป่า 40 %เหี้ยนเหลือแค่ 21 % -“ราชินี ฯ”พระราชสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย

หลังจากที่สถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะน้ำป่าที่ไหลจากภูเขาทำให้ดินสไลด์ส่งผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และยังเกิดเหตุถี่มากขึ้นด้วย แค่ในช่วงปี 2555 เกิดอุทกภัยที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนถึง 2 ครั้งซ้อน ๆ โดยจากการสำรวจตรวจสอบของหลาย ๆ ฝ่ายพบต้นเหตุที่ชัดเจนคือการบุกรุกเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพป่าที่สมบูรณ์ นำมาปลูกพืชเศรษฐกิจแทน โดยเฉพาะยางพารา

“โดยพบว่าแม้พื้นที่บนภูเขาสูงกว่า 500 เมตรจากระดับน้ำทะเลก็มีการบุกรุกแผ้วถากปลูกยางพาราเป็นบริเวณกว้าง ในขณะที่พื้นที่ต่ำกว่า 500 เมตรนอกจากจะปลุกยางพาราแล้วยังมีการปลูกปาล์มเป็รบริเวณกว้างด้วย โดยเป็นที่สังเหตุได้ชัดเจนว่าดินภูเขาในจุดที่ไลด์ลงมาสร้างความเสียหายเบื้องล่างนั้นส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ปลูกยางพารา ซึ่งต้นยางพาราจะไม่มีรากแก้วในการยึดพื้นดินและดูดซับน้ำ เมื่อน้ำป่าจากเทือกเขาไหลหลากลงมาเบื้องล่างทำให้ต้นยางพาราถูกพัดพาถอนรากถอนโคนลงมาด้วย ส่งให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ด้านล่างอย่างรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาคือการเร่งรักษาพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้งการปลูกป่าพรรณเบญจพรรณทดแทน เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับผืนป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ 17 มกราคม 2555 ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดต้นไม่ทำลายป่า ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2555 โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม

โดยวาระการประชุมในครั้งนี้มีวาระที่น่าสนใจคือ วาระที่ 3 ว่าด้วยเรื่องเพื่อพิจารณา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ กล่าวคือในวาระ 3.1 เป็นเรื่องการติดตามปัญหาอุปสรรคการดำเนินคดีป่าไม้ 2 คดีซึ่งเป็นคดีสาธารณชนให้ความสนใจ คือ การจับกุมพื้นที่ป่าถูกบุกรุก กว่า 40 ไร่ บริเวณหมู่ที่ 11 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่ 24 – 25 ต.ค. อีกคดีในวันที่ 28 ต.ค. 2555 จับกุมในพื้นที่เดิมซ้ำอีกจำนวนกว่า 40 ไร่ เช่นเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมได้มีมติเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม และนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไปที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

หลังการประชุมนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากการรายงานในที่ประชุมทราบว่าพื้นที่ป่าไม้นครศรีธรรมราชขณะนี้เหลืออยู่เพียง 21% ซึ่งน่าตกใจมาก ทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าพื้นที่จะต้องเหลืออยู่ประมาณ 40 % แต่เมื่อตัวเลขที่แท้จริงออกมาเช่นนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมาก เพราะฉะนั้นวันนี้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องดำเนินการวางแผนพร้อมหามาตรการที่ชัดเจนในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง

“โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อบต.หรือสมาชิกต่างๆ หากพบว่าใครดำเนินการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งทาง จังหวัดมีนโยบาย 3 ประการ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ เรื่องยาเสพติด ปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยทั้ง 3 ประเด็นนี้จะต้องเร่งดำเนินการอย่างจริงจัง “

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าจากการขึ้นบินสำรวจพื้นที่แนวเทือกเขาหลวง ในท้องที่ อ.นบพิตำ ท่าศาลา สิชล และ อ.ขนอม ของกองทัพภาคที่ 4 และสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่บนภูเขาสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ถูกบุกรุกเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าเบญจพรรณและนำพื้นที่ดังกล่าวมาปลูกยางพาราแทน เมื่อเกิดน้ำป่าทำให้ต้นยางพาราถูกพัดพาถอนรากถอนโคลนลงมาเบื้องล่าง พื้นที่จึงแหว่งและเป็นทางน้ำกระจายให้เห็นอย่างชัดเจนหลายสิบจุด และยังเป็นต้นเหตุที่ทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางอีกด้วย

นอกจากนี้นายวิโรจน๋ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังเปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรวงห่วงใยราษฏรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ ต.สวนหลวง จ.นครศรีธรรมราช โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดน้ำใจสภากาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 670 ชุด แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านบางนกวัก ตำบลสวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีตนพร้อมด้วย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายนพ บุญล้อม นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายบุญยืน ประทุมมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง/ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หน้าส่วนราชการและประชาชน ให้การต้อนรับ

“ประชาชนที่เข้ารับพระราชทานชุดน้ำใจสภากาดไทยพระราชทานดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ ตำบลสวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ โดยประชาชนทุกคนต่างปลื้มปติและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกร” ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าว.

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช
อ่านครั้งที่ 2041 เขียนโดย : นายอักษร 18-01-2555 เวลา 08:22:51 น.ภาพที่เกี่ยวข้อง
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : ผู้ว่า ฯเมืองคอนจี้เร่งวางแผนบูรณาการแก้ปัญหาบุกรุกตัดไม้

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : ผู้ว่า ฯเมืองคอนจี้เร่งวางแผนบูรณาการแก้ปัญหาบุกรุกตัดไม้

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : ผู้ว่า ฯเมืองคอนจี้เร่งวางแผนบูรณาการแก้ปัญหาบุกรุกตัดไม้

 
 
Reggae Bar Nakhonsithammarat Thailand
 

เมืองคอนจัดวิวาห์ในม่ามเมฆ บนยอดเขาเหมน สูงจากระดับน้ำทะเล 1300 เมตร : [ 17-02-2558]
ถ่ายทอดสด AMC The Star kid contest 4th ณ สหไทยพลาซ่า ตลอดทั้งวัน(24-1-58) : [ 24-01-2558]
ส.ท.กลุ่มธรรมาภิบาล จับ เชาวน์วัศขึงพืดชำแหละยับกลางสภาเทศบาล ฯ : [ 17-02-2558]
ส.ท.นคร นครศรีธรรมราชเขต 4 หักดิบแถลงลาออกจากทีมเชาวน์วัศ : [ 17-02-2558]

 
Untitled Document
หน้าแรก ประวัติจังหวัดนคร ตราประจำจังหวัด นิสัยใจคอคนคอน ตารางเดินรถโดยสาร เบอร์โทรศัพท์สำคัญ แผนที่นครศรีธรรมราช การเดินทางสู่นครศรีฯ สถานที่ท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว โรงแรม-ที่พัก ร้านอาหาร ประเพณี-กิจกรรม
ประกาศซื้อ-ขาย เรื่องเล่าเมืองคอน บุคคลน่ารู้จัก บุคคลในประวัติศาสตร์ พากิน พาเที่ยว ไอดอลนครทูเดย์ ฟังเพลงออนไลน์ ฟังวิทยุออนไลน์ สมัครสมาชิก สมาชิกทั้งหมด กระดานสนทนา ติดต่อเรา ติดต่อโฆษณา
 
บันเทิง : ฟังเพลงออนไลน์ ฟังวิทยุออนไลน์ ไอดอลนครทูเดย์ หาเพื่อน
ท่องเที่ยว : พากิน พาเที่ยว ตารางเดินรถ การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม
นครทูเดย์กรุ๊ป : บางกอกอินเตอร์โฮสต์ | มอเตอร์ทูคาร์ | นคร.ทีวี | รับถ่ายภาพ-วิดีโอ(34แอ็คชั่น) | คอลลาริช-ทอปเท็น | สินค้าของชำร่วยจากนครฯ| บ้าน-ที่ดิน | induction heater | วัวชัน Bull99.com |
Online นครทูเดย์.คอม ชุมชนออนไลน์ของคนนคร
Contact webmaster : nakhontoday@hotmail.com
เยี่ยมชมลำดับที่

3 - 11- 2549

This Site best view for Internet Explorer 7,8 Browser
Untitled Document จองโรงแรม ขนอม นครศรีธรรมราช