แจ้งงดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์และงานลอยกระทง

เปิดอ่าน 700 views

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งงดจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำ
ในเดือนตุลาคม 2559 และจะดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำ
ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน ตามปกติ โดยเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

%e0%b8%87%e0%b8%94

ศูนย์ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/ข่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น