เริ่มแล้ว! ผู้ว่าฯ เมืองคอน เปิดงานประเพณีบุญสารทเดือน 10 ครั้งที่ 93

เปิดอ่าน 1,467 views

eywwb5wu57mynkouqvmwvusvlczyfmdfzwtqa6f4h7ihvpdcs0dxiy

เริ่มแล้ว! งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 59 จัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช อดีตเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคล ค่ำนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ รวมถึงการประกวดหมฺ ที่จัดขึ้นทุกปี…

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 59 นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรนครศรีธรรมราช อันมีหัวเมืองรายรอบ 12 เมือง เรียกว่าเมือง 12 นักษัตร พระองค์ทรงสร้างพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ปูชนียสถานสำคัญของบ้านเมืองและเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท และประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สนามหน้าเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. ถึงวันที่ 4 ต.ค. 59 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ต่อจากนั้นเป็นการเปิดงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ โดยที่ถนนราชดำเนินหน้าเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีการแข่งขันจักรยานสามล้อพ่วงท้าย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตในอีกอาชีพหนึ่งของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จัดต่อเนื่องทุกปี โดยมีจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าสวนพระเงิน ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และเข้าเส้นชัย ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ผู้ที่เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุ 45 ปี ขึ้นไป โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 30 คน

สำหรับผู้ชนะเลิศเข้าเส้นชัยคนแรก ได้แก่ นายสมบัติ พลูช่วย 49 ปี ได้เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รองชนะเลิศที่ 1 เป็นอดีตผู้ชนะเลิศปีที่ผ่านมา (2558) ได้แก่ ประภาส ตรงต่อการ อายุ 60 ปี ได้เงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รองชนะเลิศที่ 2 ได้แก่ นายฉัตรชัย โยธากุล อายุ 54 ปี ได้เงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และรองชนะเลิศที่ 3 ได้แก่ นายสมรักษ์ เจ๊ะสมัน อายุ 48 ปี ได้เงินสด 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ทั้งนี้ พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในเวลา 20.00 น. ณ เวทีกลางสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อ.เมืองนครศรีธรรมราช โดยมี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน สำหรับงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด ถือเป็นงานประเพณีสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสืบสานมาอย่างยาวนานของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่ 93 ส่วนกิจกรรมสำคัญคือ การประกวดหมฺรับ และขบวนแห่หมฺรับ ชิงหมฺรับทองคำพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดในวันที่ 30 กันยายน 2559 เริ่มเวลา 09.00 น. จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

http://www.thairath.co.th/

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข่าว HOT ประจำวัน