เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ภายใต้แนวคิด ‘ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร’

เปิดอ่าน 642 views

14830069892

วันนี้(29 ธ.ค.59) ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดจุดบริการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ณ จุดบริการสี่แยกหัวถนน ทางไปอำเภอทุ่งสง โดยมีนายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวรายงาน

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ฯ และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้บูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 

กำหนดดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนตลอด 7 วันของเทศกาลปีใหม่ 

โดยได้จัดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการความปลอดภัยทางถนน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ออกมาปฏิบัติงานร่วมกัน 

พร้อมจัดให้มีจุดพักรถพักคนตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 หากประชาชนและนักท่องเที่ยวท่านใดพบเห็นการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ช่วงเทศกาลปีใหม่ สามารถแจ้งมายัง 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

14830069894

14830069893

1483006989

ที่มา – คนนคร.คอม

ร่วมแสดงความคิดเห็น