เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดถนนศิรินครอุทิศ

เปิดอ่าน 1,478 views

3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดถนนศิรินครอุทิศ

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าถนนศิรินครอุทิศตัดกับถนนพัฒนาการคูขวาง นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดถนนศิรินครอุทิศ โดยมี ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน ซึ่งถนนศิรินครอุทิศนี้ได้รับการอุทิศที่ดินจำนวน 16 ไร่เศษจากคุณ สาวินี สินธู และเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงได้ใช้โอกาสอันดีนี้ กำหนดจัดพิธีเปิดถนนศิรินครอุทิศ อย่างเป็นทางการ ในการนี้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน สมาชิก อสม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการมอบโล่เกียรติคุณ กล่าวขอบคุณผู้อุทิศที่ดิน และรับประทานอาหารร่วมกัน1 2 4

ร่วมแสดงความคิดเห็น