อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมต้นกล้าในกระถางน้อย

เปิดอ่าน 1,918 views

thumbnail_13467615_1645576105767010_753720442_o

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมต้นกล้าในกระถางน้อย

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในปัจจุบันความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มมีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสะดวกในการใช้งาน หาง่ายและมีราคาถูกผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะทำให้เกิดขยะมูลฝอยพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพอนามัย ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพิ่มของประชากรการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาที่สำคัญของชุมชนต้องได้รับการแก้ไข

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) จัดกิจกรรมต้นกล้าในกระถางน้อย โดยการนำขวดน้ำพลาสติกที่เก่า มาใช้ประโยชน์นำมาสร้างเป็นกระถางต้นไม้ประดิษฐ์ ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น รับจำนวน 40 คน เท่านั้น โดยในวันร่วมกิจกรรม ให้น้องๆ นำขวดพลาสติกที่จะใช้ปลูกต้นไม้มาด้วยเพื่อใช้ในการประดิษฐ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโดยเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์โดยการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้นำกลับมาใช้ได้อีกและเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูกอีกด้วย

ทั้งนี้น้องนักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าวและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชโทร 075-340944 โทรสาร 075-340945

ศูนย์ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/ข่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น