ผู้ว่าฯเมืองคอนมอบเงินเยียวยา ช่วยครอบครัวผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วม

เปิดอ่าน 439 views

1482829590

(26 ธ.ค.) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรณีเสียชีวิตจากการจมน้ำ ในห้วงเกิดภัยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงปัจจุบัน ให้แก่ทายาท/ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต จำนวน 9 ราย รวมเป็นเงิน 275,000บาท อีก 1 ราย ได้มอบไปก่อนแล้วจำนวน 25,000 บาท รวมเป็นเงินที่มอบทั้งสิ้น 300,000 บาท 

ดยผู้เสียชีวิตที่เป็นกำลังหลักของครอบครัวจะได้รับเงินค่าจัดการศพ เป็นเงิน 25,000 บาท และเงินสงเคราะห์ จำนวน 25,000 บาท มีจำนวน 2 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตที่เป็นสมาชิกในครอบครัวได้รับเงินเฉพาะค่าจัดการศพรายละ 25,000 บาท 

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้จมน้ำเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยในห้วงเกิดภัยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงปัจจุบัน จำนวน 12 ราย แต่สามารถมอบเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ ให้ได้ตามระเบียบทางราชการจำนวน 10 ราย 

ส่วนอีก 2 ราย ยังไม่สามารถมอบเงินช่วยเหลือได้ คือ ผู้เสียชีวิตที่อำเภอสิชล 1 ราย ไม่มีหลักฐานทางราชการ และหมายเลขประจำตัว 13 หลัก ส่วนที่อำเภอร่อนพิบูลย์ 1 ราย ยังไม่สามารถติดต่อญาติพี่น้องได้และยังไม่ทราบชื่อ-สกุล

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับน้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เหลือเพียงในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังที่เป็นแอ่งกระทะยังมีระดับน้ำท่วมเฉลี่ย 50 ซ.ม. หากฝนไม่ตกและน้ำทะเลไม่หนุนระดับน้ำจะลดลงเป็นปกติในเร็ว ๆ นี้

ส่วนการชดเชยความเสียหายเรื่องเรือกสวนไร่นาผลอาสินต่าง ๆ ก็เร่งรัดให้ทุกอำเภอเร่งลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย เพื่อจ่ายเงินชดเชยตามระเบียบราชการโดยเร็วเพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้รับความลำบากเดือดร้อนนานเกินไป

ส่วนเรื่องสิ่งสาธารณูปโภคของทางราชการนั้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบและรวบรวมรายงานมายังจังหวัดเพื่อจัดงบประมาณลงไปปรับปรุงซ่อมแซมตามลำดับต่อไป 

อย่างไรก็ตามในส่วนที่ได้รับความเสียจนเกินที่จะปรับปรุงซ่อมแซมก็คงจะเสนอของบประมาณดำเนินการก่อสร่างใหม่ ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินสรุปมูลค่าความเสียหายที่ชัดเจนได้.

14828295902

ที่มา – คนนคร.คอม

ร่วมแสดงความคิดเห็น