ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการเสด็จแทนพระองค์ พระราชปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดอ่าน 764 views

1475484184

วันนี้(3 ต.ค. 59) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้แทนส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีหมายกำหนดการเสด็จแทนพระองค์ พระราชปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อม เพื่อให้การเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และใกล้เคียง เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยทั่วกัน

อุไรวรรณ/ข่าว
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

14754841842 14754841843 14754841844 14754841845

ร่วมแสดงความคิดเห็น