:: จ.นครศรีธรรมราชจับมือไปรษณีย์ นำข้าวสารเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ไปวางจำหน่ายที่ไปรษณีย์ทุกแห่งในจังหวัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ

เปิดอ่าน 1,130 views

1479967111

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 1,500 กิโลกรัม ระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นา ณ คอน กับไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปจำหน่ายข้าวสาร ณ สาขาของที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 29 สาขา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ

(23 พ.ย.59) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการส่ง-รับมอบข้าวสารจำนวน 1,500 กิโลกรัม 

ระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นา ณ คอน กับที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นำไปจำหน่ายข้าวสาร ณ ที่ทำการสาขาของไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 29 สาขา

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำในปัจจุบัน รัฐบาลเห็นความเดือนร้อนของชาวนา โดยได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ชาวนาสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเพื่อจำหน่ายเอง ดังจะได้เห็นจากข่าวต่าง ๆ ว่า สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน นำข้าวสารที่สีเองมาจำหน่ายทั่วประเทศ รวมทั้งนำมาจำหน่ายในภาคใต้ และจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย 

ดังนั้นนอกจากจะช่วยชาวนาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานแล้ว ชาวนาในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องเตรียมการและให้ความช่วยเหลือด้วย เช่นกัน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกับที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในการสนับสนุนการจำหน่ายข้าวสารของชาวนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตและสีข้าวสารในจังหวัด โดยครั้งแรกจะรับข้าวสารของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นา ณ คอน จำนวน 1,500 กิโลกรัม (ถุงซีลสุญญากาศ) ไปจำหน่าย ณ ที่ทำการสาขาของไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 29 สาขา

 โดยทางไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนให้การสนับสนุนการจำหน่ายข้าวดังกล่าวด้วย

นายศุภชัย สงประสพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สำหรับข้าวสารที่ไปรษณีย์รับไปจำหน่ายในเบื้องต้น มีดังนี้ ข้าวสารภายใต้ตราลักษณ์หรือแบรนด์ นา ณ คอน ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นา ณ คอน จำนวน 340 กิโลกรัม 

ประกอบด้วย ข้าวพันธุ์ไข่มดริ้น, ข้าวสามสี ข้าวสารภายใต้ตราลักษณ์หรือแบรนด์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอง จำนวน 1,160 กิโลกรัม ประกอบด้วยข้าวพันธุ์เล็บนก, ปทุมธานี 1, หอมนิล, ไรซ์เบอร์รี่, สังข์หยด, ข้าวเหนียวดำ เป็นต้น

เนื่องจากตราลักษณ์หรือแบรนด์ของข้าว นา ณ คอน นั้น ข้าวสารที่จะจัดจำหน่ายได้ต้องผ่านเครื่องฆ่ามอดและไข่มอดข้าวสารก่อน ซึ่งขณะนี้มีเพียงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวครบวงจรอำเภอหัวไทร เพียงกลุ่มเดียวที่ผลิตได้ 

และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นา ณ คอน เพื่อบริหารจัดการข้าวภายใต้ตราลักษณ์หรือแบรนด์ข้าว นา ณ คอน โดยกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นา ณ คอน

ในเบื้องต้นประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร จำนวน 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาช้างซ้าย, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวครบวงจรอำเภอหัวไทร, วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านอ่าวเคียน, วิสาหกิจชุมชนทุ่งพังพัฒนาข้าว, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านฉาง, วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านยางยวน, วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมนิลเพื่อสุขภาพ กลุ่มแปรรูปข้าวสามวัง และวิสาหกิจชุมชนข้าวใหม่ไม่ลืมซัง

14799671113

เครดิต : คนนครดอทคอม

ร่วมแสดงความคิดเห็น