จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 14

เปิดอ่าน 628 views

14089163_880064802136858_8689386495264865057_n

จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 14 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาและฝึกอาชีพแก่ผู้ที่ผ่านการบำบัด

วันนี้ (29 สิงหาคม 2559) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 14 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าการจัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” เป็นยุทธศาสตร์ในการต่อสู้กับยาเสพติดเพื่อต้องการนำคนดีที่ตัดสินใจผิดพลาดให้กลับคืนสู่สังคม และครอบครัวโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามนโยบายรัฐบาลและตามแนวทางของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ โดยการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” รุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 14 กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม- 8 กันยายน 2559 รวม 14 วัน ตามหลักสูตรมาตรฐานที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการออกค้นหาผู้เสพยาเสพติดผ่านกระบวนการตั้งจุดตรวจจุดสกัด การปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย การจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ รวมถึงกระบวนการตามนโยบายประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมจากอำเภอต่างๆ จำนวน 205 คน แยกเป็นค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดินว่า รุ่นที่ 13 จำนวน 103 คน และรุ่นที่ 12 จำนวน 102 คน

ในโอกาสนี้นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวกับผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม“ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนจะตกเป็นเหยื่อในการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าขายยาเสพติด ที่จะพยายามใช้กลวิธีขยายตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กและเยาวชนจะต้องมีความฉลาดในการคิดวิเคราะห์แยกแยะความเหมาะสม รวมทั้งมีจิตใจที่เข้มแข็งในการต่อต้านกับยาเสพติดทุกชนิด ซึ่งครอบครัวจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการต่อการสู้ดังกล่าว โดยครอบครัว และโรงเรียนจะต้องเป็นกำลังใจและที่ยึดเหนี่ยวให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อให้รอดพ้นจากวงจรของยาเสพติดอย่างยั่งยืน

 

อุไรวรรณ/ข่าว
จุรีรัตน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

14142028_880068962136442_759873357050787253_n 14142066_880068432136495_3612815041166327088_n 14184323_880068475469824_3678759186687634872_n 14141586_880065165470155_4382566271175375018_n 14199747_880075035469168_8968780705932203590_n

ร่วมแสดงความคิดเห็น